50 symptomen werkstress

Grafische weergave

Door de MWS-methode ga je werkstress meten, visualiseren, in stukken kappen en daarna per probleemgebied aanpakken. Dankzij deze methode zie je waarom teamleaden stress ervaren en hoe ze dit (niet) uiten.

tarieven software werkstress verminderen meten visualiseren wsv methode

Bekijk per werknemer de algemene resultaten. Eerst wordt de stress onderverdeeld in type zoals stress die zich uit in lichamelijke klachten, cognitieve klachten, emotionele klachten of gedragsveranderingen. Zolang men per categorie groen scoort, is er geen probleem. Rood betekent gevarenzone.

In dit voorbeeld zie je de top 10 van tips om stress aan te pakken door het in stukken te kappen. Hoe roder, hoe meer stress men ervaart. De leidinggevende of HR kan er voor kiezen om bij deze werknemer te gaan letten op hoe hij dingen organiseert, wanneer hij te haastig overkomt of welk werk hij mee naar huis neemt. Een quick win om stress aan te pakken is bijvoorbeeld de werknemer aanmoedigen om pauzes te nemen door tijdens de middag even naar buiten te gaan. 

Michel Piedfort

5/5
5/5

Michel Piedfort

Michel Piedfort

5/5