17 oorzaken van werkstress die bij jezelf liggen

17 oorzaken van werkstress die bij jezelf liggen

Wie last heeft van werkstress, durft de oorzaak van die stress wel eens bij iemand of iets anders leggen. Denk bijvoorbeeld aan de stress door de file, de baas, een vervelende klant of het computersysteem.

Als HR of leidinggevende merk je deze signalen op maar kun je er vaak weinig mee. Want die file, het karakter van de baas of de houding van die vervelende klant kun je zelf niet aanpakken omdat je er geen vat op hebt.

Toch kun je als HR of leidinggevende heel wat doen om de werkstress bij je medewerkers aan te pakken door naar de onderliggende oorzaken van de stress op zoek te gaan. Dat doe je best individu per individu.

Peilen naar deze 17 oorzaken van werkstress

Een deel van de oorzaken van werkstress liggen in de manier van werken en persoonlijkheid van werknemers.  Door hier een beter beeld van te krijgen, zullen medewerkers anders met stress leren omgaan en hierdoor minder werkstress gaan ervaren.

1. Te veel verantwoordelijkheid op je nemen of toegekend krijgen
2. Geen of onvoldoende grenzen stellen
3. Te weinig verbindende communicatie technieken toepassen
4. Gebrekkige assertiviteit of weigeren hulp te durven vragen
5. Onzichtbaar zijn
6. Jezelf onbewust belemmeren (je moet … presteren, hard werken, je best doen, overuren doen om op te klimmen, …)
7. Slechte onderlinge relaties op het werk hebben
8. Negatief denken
9. Afwachtend zijn of niet proactief zijn
10. Te veel oplossingsgericht denken zonder behoeftes werkgever te kennen
11. Jezelf onderschatten 
12. Overschatten van jezelf: als ik ziek val, wordt het werk niet gedaan. Als ik er niet ben, draait het hier niet meer
13. Geen waardering voelen of jezelf te afhankelijk maken van waardering
14. Minder goed timemanagement waardoor je de stapels niet weggewerkt krijgt
15. Onvoldoende doelen stellen: te hoge doelen stellen of geen tussendoelen stellen waardoor er nooit kleine overwinningen te vieren zijn
16. Paplepels meesleuren:  Gedachten zoals: ik durf dat aan baas niet te vragen omwille van ontzag, ik wil niet storen, het diploma is alles, ik ben maar ….
17. Botsende waarden: wat jij belangrijk vindt in je leven komt niet (meer) overeen met de waarden van het bedrijf

Hoe los je dit nu op?

Volgens Michel Piedfort zijn er voor elk van deze oorzaken meerdere goede benaderingswijzen om dit probleem aan te pakken.

De aanpak vergt eerst bewustwording bij jezelf en daarna training om een aantal nieuwe gewoontes aan te leren. Omdat het hier vaak gaat over het aanleren van een gedrag, reken je best op een aantal weken of maanden.

Begin met stress te meten en in kaart te brengen

Uiteraard wordt werkstress verminderen helemaal plezant als je te maken krijgt met een mix van bovenstaande oorzaken per medewerker. Je begrijpt dan als HR ook meteen waarom het zo moeilijk is om algemene programma’s voor alle werknemers succesvol op te zetten. Daarom pleit Michel Piedfort van WerkstressVerminderen.be voor een individueel programma voor elkeen die (te veel) last heeft van werkstress. Zo kun je door een paar uur tijd te investeren per werknemer enorm veel blijvende vooruitgang boeken.

Hij raadt dan ook aan om te beginnen met zijn eigen Werkstresstest, waarbij elke werknemer 50 vragen over stress beantwoordt zodat je als HR meteen een eerste beeld krijgt.

Het grote voordeel van deze stresstest is dat je per werknemer het ervaren stressniveau ziet én ook weet welke stresssignalen er zijn. Het zijn dus geen algemene geanonimiseerde resultaten.