Stress meten en verminderen

waar krijgen je medewerkers stress van

We hebben een stresstest ontwikkeld die werkstress meet en visualiseert. Je krijgt de resultaten in een dashboard.  Het resultaat van de test is een getal van 1 tot 100. Wie hoger scoort dan 67% zit in de gevarenzone of rode zone. Deze mensen lopen dan een verhoogd risico om uit te vallen. Het erge is dat 1 op 2 mensen die langer dan 3 maanden afwezig blijven van hun werk nooit terugkeren.

Na het invullen van de stresstest,

  1. ziet elke werknemer of hij last heeft van ongezonde werkstress.
  2. krijgt elke werknemer tips om zijn stressniveau te verlagen
  3. is er mogelijkheid tot feedback van een stresscoach
  4. krijg je als werkgever  algemene resultaten (eventueel per afdeling). 

Krijgt men rode, oranje of groene balken?

Er zijn 3 resultaten: groen is gezonde stress, oranje neigt naar ongezonde werkstress, rood zijn alarmbellen. Wie rood kleurt, loopt een verhoogd risico om door stress ziek te vallen of burn-out te krijgen. 

Als HR of leidinggevende kun jij medewerkers enorm helpen en vermijden dat je onnodig ziekteverzuim krijgt en dat werkstress je bedrijf veel geld kost.

Werkstress verminderen door anders met stress om te gaan

Werkstress zijn langdurig opgekropte irritaties en is op elk moment omkeerbaar. 

Anders met werkstress omgaan, betekent meestal:

  1. bewust worden van een aantal mindere softskills,
  2. gecombineerd met communicatietechnieken en
  3. een efficiëntere werkorganisatie.

Hierdoor kun je op korte termijn op individueel niveau enorm goede resultaten boeken.

Minder stress bij werknemers is een win-win voor de activiteit van je bedrijf, je imago en het welzijn van je medewerkers.

Peter Kuipers
5/5
5/5

Michel Piedfort

Ria Collet

5/5

Webinar werkstress herkennen, meten en verminderen

In het gratis webinar werkstress meten & verminderen, krijg je meer inzicht in stressfactoren, hoe je ze herkent en wat je er …

Werkstress verminderen voegt 23 nieuwe vragen toegevoegd aan stresstest

Werkstress verminderen voegt 23 nieuwe vragen toe aan stresstest

De site Werkstress verminderen heeft 23 nieuwe vragen aan de …

boksen tegen stress

Boksen tegen stress, van secretaresse tot ceo

“Mijn bokslessen zijn voor iedereen. Boksen tegen stress is daarom …

cursus leer anders met stress omgaan

Leer anders met stress omgaan

Door de cursus Leer anders met stress omgaan, krijg je …

In verband met coaching zijn we aangesloten bij

Werkstress verminderen. Wat zegt de wet?

Er zijn 2 belangrijke wetgevende teksten die werkgevers verplichten om werkstress aan te pakken. De eerste is de Welzijnswet van 1996 die werkgevers verplicht maatregelen te nemen die het welzijn van werknemers bevorderen.

De tweede is het Koninklijke Besluit over psychosociale belasting uit 2014. Het welzijn op het werk is niet beperkt tot arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en arbeidsvoorwaarden. Het mentale gezond voelen is minstens even belangrijk. Ook werkstress valt hier onder.

Werkstress kost bedrijven veel geld.

Er zijn nu meer dan 400.000 mensen langdurig ziek als gevolg van werkstress. Een op zes ervaart werkstress. Wie ziek valt, is gemiddeld 9 maand afwezig. Eén op 2 die langer dan 3 maanden ziek is, komt nooit terug. Nochtans is werkstress aanpakken mogelijk en perfect aanstuurbaar vanuit HR of leidinggevende.