Overal stress

Stress door corona, onzekerheid over je job, stress door je partner, moeilijke relaties met vrienden of collega’s, stress door de files of het nieuwe computersysteem, … We stressen ons de ganse dag, …

Er zijn meer dan 50 symptomen voor werkstress. Omdat we vaak de dieperliggende oorzaak van stress niet kennen, linken we klachten onvoldoende aan stress. 

Je kunt op elk moment je werkstress verminderen. Daar help ik werknemers en bedrijven bij. 

Resultaten

Werkstress herkennen via onze test

weergave anonieme resultaten testjewerkstress

We hebben een stresstest ontwikkeld die werkstress meet en visualiseert. Je krijgt de resultaten in een dashboard.  Het resultaat van de test is een getal van 1 tot 100. Wie hoger scoort dan 67% zit in de gevarenzone of rode zone. Deze mensen lopen dan een verhoogd risico om uit te vallen. Het erge is dat 1 op 2 mensen die langer dan 3 maanden afwezig blijven van hun werk nooit terugkeren.

Na het invullen van de stresstest, zie je meteen welke werknemer (Jan, Piet, Ann) last heeft van ongezonde werkstress. Groen is gezonde stress, oranje neigt naar ongezonde werkstress, rood zijn alarmbellen. Wie rood kleurt, loopt een verhoogd risico om door stress ziek te vallen of burn-out te krijgen. Uiteraard kan men de test ook anoniem invullen.

Als HR of leidinggevende kun jij medewerkers enorm helpen en vermijden dat je onnodig ziekteverzuim krijgt en dat werkstress je bedrijf veel geld kost.

Werkstress verminderen door anders met stress om te gaan

Werkstress zijn langdurig opgekropte irritaties en is op elk moment omkeerbaar. 

Anders met werkstress omgaan, betekent meestal:

  1. bewust worden van een aantal mindere softskills,
  2. gecombineerd met communicatietechnieken en
  3. een efficiëntere werkorganisatie.

Hierdoor kun je op korte termijn op individueel niveau enorm goede resultaten boeken.

Minder stress bij werknemers is een win-win voor de activiteit van je bedrijf, je imago en het welzijn van je medewerkers.

Peter Kuipers
5/5
5/5

Michel Piedfort

Ria Collet

5/5
cursus leer anders met stress omgaan

Leer anders met stress omgaan

Door de cursus Leer anders met stress omgaan, krijg je een beter zicht wat stress is, wat het met je doet en …

Wandelen vermindert werkstress

Wandelen vermindert werkstress

Wandelen vermindert de werkstress enorm. Een kwartier per dag is …

Meer stress door thuiswerk en corona

Meer stress door thuiswerk en corona

Thuiswerk en de coronacrisis verhogen het stressniveau bij werknemers. Dat …

the green company david backx Plantenmuren en moswanden hebben een stressverlagend effect

Plantenmuren en moswanden hebben een stressverlagend effect

Een plant op je kantoor verlaagt de stress van werknemers …

Onze partners

Werkstress verminderen. Wat zegt de wet?

Er zijn 2 belangrijke wetgevende teksten die werkgevers verplichten om werkstress aan te pakken. De eerste is de Welzijnswet van 1996 die werkgevers verplicht maatregelen te nemen die het welzijn van werknemers bevorderen.

De tweede is het Koninklijke Besluit over psychosociale belasting uit 2014. Het welzijn op het werk is niet beperkt tot arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en arbeidsvoorwaarden. Het mentale gezond voelen is minstens even belangrijk. Ook werkstress valt hier onder.

Werkstress kost bedrijven veel geld.

Er zijn nu meer dan 400.000 mensen langdurig ziek als gevolg van werkstress. Een op zes ervaart werkstress. Wie ziek valt, is gemiddeld 9 maand afwezig. Eén op 2 die langer dan 3 maanden ziek is, komt nooit terug. Nochtans is werkstress aanpakken mogelijk en perfect aanstuurbaar vanuit HR of leidinggevende.