50 symptomen van werkstress

Er zijn meer dan 50 symptomen voor werkstress. Omdat stress geleidelijk aan je leven binnensluipt, linkt men klachten niet altijd aan stress. Daarom zijn mensen vaak verbaasd als ze van hun dokter horen dat ze totaal overspannen zijn door stress of een burn-out hebben.

Uit alle gesprekken die ik voer, blijkt telkens opnieuw dat uitval nooit had hoeven te gebeuren als werknemers weten wat de oorzaken van stress voor hen zijn. 

Men kan zijn stress verminderen door anders met stress om te gaan door softskills aan te scherpen, anders te communiceren en zijn eigen  werkorganisatie te verbeteren. 

Daarom kun je als HR-medewerker of leidinggevende je werknemers enorm helpen. Je werknemer ziet het immers zelf niet (meer). Om deze reden krijg je in de stresstest per persoon ook praktische tips om zijn werkstress op basis van de test te verminderen.

 

 

Het resultaat van de stresstest: rood is ongezonde stress

overzicht werkstresstest per werknemer

Mijn stresstest meet en visualiseert werkstress en giet het in een overzichtelijk dashbord.  Het resultaat van de test is een getal van 1 tot 100. Wie hoger scoort dan 67% zit in de gevarenzone of rode zone. Deze mensen lopen een verhoogd risico om uit te vallen. Het erge is dat 1 op 2 mensen die langer dan 3 maanden afwezig blijven van hun werk nooit terugkeren.

 Na het invullen van de stresstest, zie je meteen welke werknemer (Jan, Piet, Ann) last heeft van ongezonde werkstress. Groen is gezonde stress, oranje neigt naar ongezonde werkstress, rood zijn alarmbellen. Wie rood kleurt, loopt een verhoogd risico om door stress ziek te vallen of burn-out te krijgen. Uiteraard kan men de test ook anoniem invullen.

Als HR of leidinggevende kun jij medewerkers enorm helpen en vermijden dat je onnodig ziekteverzuim krijgt en dat werkstress je bedrijf veel geld kost.

Werkstress is op elk moment omkeerbaar

Werkstress zijn langdurig opgekropte irritaties en is op elk moment omkeerbaar. 

Anders met werkstress omgaan, betekent meestal:

  1. bewust worden van een aantal mindere softskills,
  2. gecombineerd met communicatietechnieken en
  3. een efficiëntere werkorganisatie.

Hierdoor kun je op korte termijn op individueel niveau enorm goede resultaten boeken.

Minder stress bij werknemers is een win-win voor de activiteit van je bedrijf, je imago en het welzijn van je medewerkers.

Peter Kuipers
5/5
5/5

Michel Piedfort

Ria Collet

5/5
ongezonde voeding en stress

Waarom eten we ongezonder bij stress?

Stress zorgt er voor dat ons lichaam andere prioriteiten stelt en we ongezonder gaan eten. Het lichaam wil immers gewoon overleven. In …

lachen en stress

Meer lachen minder stress

Lachen is een wonderlijk medicijn. Lachen heeft ontelbare positieve effecten …

zonder stress naar je jobbeurs angélique monballieu en michel piedfort 2

Zonder stress je jobbeurs beleven

Zonder stress je jobbeurs beleven is voor veel HR-medewerkers een …

50 symptomen werkstress

50 symptomen van werkstress

Hoe herken je werkstress? Je vindt hieronder een lijst van …

Onze partners

Werkstress verminderen. Wat zegt de wet?

Er zijn 2 belangrijke wetgevende teksten die werkgevers verplichten om ook werkstress aan te pakken. De eerste is de Welzijnswet van 1996 die werkgevers verplicht maatregelen te nemen die het welzijn van werknemers bevorderen.

De tweede is het Koninklijke Besluit over psychosociale belasting uit 2014. Het welzijn op het werk is niet beperkt tot arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en arbeidsvoorwaarden. Het mentale gezond voelen is minstens even belangrijk. Ook werkstress valt hier onder.

Werkstress kost bedrijven veel geld.

Er zijn nu meer dan 400.000 mensen langdurig ziek als gevolg van werkstress. Een op zes ervaart werkstress. Wie ziek valt, is gemiddeld 9 maand afwezig. Eén op 2 die langer dan 3 maanden ziek is, komt nooit terug. Nochtans is werkstress aanpakken mogelijk en perfect aanstuurbaar vanuit HR of leidinggevende.